Regulamin SANITARNY

PODSTAWY PRAWNE: 

 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.781)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.780);
 • Wytyczne przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. oraz 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 • W związku z zakwalifikowaniem Warszawy jako STREFY ŻÓŁTEJ zaostrzamy wytyczne związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

TYLKO ZDROWE DZIECI i DOROŚLI mogą przebywać na terenie klubów

 • Dzieci i dorośli z objawami wszelkich chorób zakaźnych i alergiami z takimi objawami nie mogą przychodzić do klubu. Personel GYM Generation ma prawo nie pozwolić takiemu dziecku wejść do klubu.
 • Dzieci i dorośli poddani kwarantannie nie mogą przychodzić do klubu.
 • Zaleca się, aby dzieci o obniżonej odporności, po przebytych niedawno chorobach, antybiotykoterapii czy operacjach lub zabiegach nie były posyłane do naszych placówek.
 • Na czas uznania Warszawy za “żółtą” lub “czerwoną strefę” wprowadzamy obowiązkowy pomiar temperatury wszystkich dzieci i dorosłych przebywających na terenie klubu.

DEZYNFEKCJA

 • Dokładnie dbamy o dezynfekcję wszystkich naszych pomieszczeń przed i pomiędzy każdymi zajęciami.
 • Każde dziecko i dorosły muszą dezynfekować ręce za każdym razem, gdy wchodzą do GYM Generation; Dzieci zostaną poproszone o dezynfekcję rąk również przed wejściem na salę gimnastyczną oraz po wyjściu.
 • Rodzice muszą upewnić się, że ich dzieci myją ręce mydłem po skorzystaniu z toalety.

OCHRONA I ODLEGŁOŚCI SPOŁECZNE

 • Rodzice muszą mieć maskę zakrywającą usta i nos podczas pobytu w klubie;
 • Rodzice powinni zapewnić maskę dla dziecka w wieku powyżej 4 lat w drodze do i z klubu;
 • Maski dla dzieci nie są obowiązkowe podczas ćwiczeń;
 • Tylko JEDEN rodzic może przyjść z dzieckiem lub z dziećmi do klubu;
 • Rodzice powinni powstrzymać się od prowadzenia rozmów telefonicznych w recepcji;
 • Prosimy, aby każde dziecko przychodziło na zajęcia z butelką/bidonem opisanym imieniem i nazwiskiem;
 • Rodzice czekający w recepcji muszą zachować dystans społeczny;
 • Jeśli to możliwe, prosimy rodziców o opuszczenie recepcji podczas zajęć oraz o powrót przed ich końcem;
 • Rodzice nie mogą przychodzić do klubu, jeśli dziecko znajduje się na liście rezerwowej i nie otrzymali potwierdzenia;
 • Dzieci powinny być ubrane w odzież treningową przed przyjściem do klubu by unikać korzystania z przebieralni; Wszystkie dodatkowe ubrania należy przechowywać w torbie trzymanej przez rodziców podczas zajęć.
 • Ilość przebywających osób przy recepcji ograniczona jest do jednej, z zachowaniem obowiązującego dystansu za linie odnotowaną taśmą na podłodze przed biurkiem.

PRZYJĘCIA URODZINOWE

 • Rodzice muszą mieć maskę zakrywającą usta i nos podczas przyprowadzania i odbierania dzieci z przyjęcia;
 • Rodzice oraz dzieci wchodząc na teren klubu muszą zdezynfekować ręce. Płyn do dezynfekcji dostępy jest w recepcji klubu;
 • Wszystkie dzieci będą proszone o umycie rąk mydłem przed poczęstunkiem;
 • Noszenie maseczek przez dzieci nie jest obowiązkowe podczas przyjęcia;
 • Rodzice powinni wypełnić formularz COVID dla każdego dziecka uczestniczącego w przyjęciu urodzinowym;
 • Jedynie zdrowe dzieci i dorośli mają wstęp na teren klubu. Dzieci i dorośli z jakimikolwiek objawami chorobowymi lub alergicznymi nie mają ZAKAZ WSTĘPU na teren klubu.

INNE PUNKTY

 • Rodzice nie mogą wnosić własnego jedzenia.

Z NASZEJ STRONY PRZYRZEKAMY

 • upewnić się, że wszyscy nasi pracownicy przychodzą do GYM Generation w jak najlepszej formie zdrowotnej;
 • dezynfekować wszystkie powierzchnie i sprzęt gimnastyczny dotykane podczas zajęć i w recepcji;
 • posiadać dozowniki dezynfekujące przy wejściu do recepcji by każdy rodzic i dziecko mogli z niego skorzystać;
 • upewnić się, że mamy do dyspozycji materiały dezynfekujące we wszystkich toaletach;
 • zastąpić niektóre z naszych zwyczajowych rytuałów podczas zajęć (np. podawanie od rąk), przestrzegając zasady „bezdotykowej”.