Regulamin SANITARNY

PODSTAWY PRAWNE: 

 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.781)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.780);
 • Wytyczne przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. oraz 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 

TYLKO ZDROWE DZIECI i DOROŚLI mogą przebywać na terenie klubów

 • Dzieci i dorośli z objawami wszelkich chorób zakaźnych i alergiami z takimi objawami nie mogą przychodzić do klubu. Personel GYM Generation ma prawo nie pozwolić takiemu dziecku wejść do klubu.
 • Dzieci i dorośli poddani kwarantannie nie mogą przychodzić do klubu.
 • Zaleca się, aby dzieci o obniżonej odporności, po przebytych niedawno chorobach, antybiotykoterapii czy operacjach lub zabiegach nie były posyłane do naszych placówek.

DEZYNFEKCJA

 • Dokładnie dbamy o dezynfekcję wszystkich naszych pomieszczeń przed i pomiędzy każdymi zajęciami.
 • Każde dziecko i dorosły muszą dezynfekować ręce za każdym razem, gdy wchodzą do GYM Generation; Dzieci zostaną poproszone o dezynfekcję rąk również przed wejściem na salę gimnastyczną oraz po wyjściu.
 • Rodzice muszą upewnić się, że ich dzieci myją ręce mydłem po skorzystaniu z toalety.

OCHRONA I ODLEGŁOŚCI SPOŁECZNE

 • Rodzice muszą mieć maskę zakrywającą usta i nos podczas pobytu w klubie;
 • Rodzice powinni zapewnić maskę dla dziecka w wieku powyżej 4 lat w drodze do i z klubu;
 • Maski dla dzieci nie są obowiązkowe podczas ćwiczeń;
 • Tylko JEDEN rodzic może przyjść z dzieckiem lub z dziećmi do klubu;
 • Rodzice powinni powstrzymać się od prowadzenia rozmów telefonicznych w recepcji;
 • Zajęcia GYM Generation będą prowadzone przez 45 minut, aby wymiana grup przebiegała sprawnie. Rodzice nie mogą przyjść do klubu wcześniej niż 5 minut przed rozpoczęciem zajęć oraz powinni opuścić klub w ciągu 5 minut po zajęciach.
 • Rodzice nie powinni zabierać rodzeństwa do klubu. Kącik zabaw nie będzie dostępny;
 • Prosimy nie przynosić niepotrzebnych przedmiotów oraz zabawek, w tym butelek z wodą (każde dziecko otrzyma jednorazowy papierowy kubeczek podczas zajęć);
 • Rodzice czekający w recepcji muszą zachować dystans społeczny;
 • Jeśli to możliwe, prosimy rodziców o opuszczenie recepcji podczas zajęć oraz o powrót przed ich końcem;
 • Rodzice nie mogą przychodzić do klubu, jeśli dziecko znajduje się na liście rezerwowej i nie otrzymali potwierdzenia;
 • Dzieci powinny być ubrane w odzież treningową przed przyjściem do klubu by unikać korzystania z przebieralni; Wszystkie dodatkowe ubrania należy przechowywać w torbie trzymanej przez rodziców podczas zajęć.
 • Ilość przebywających osób przy recepcji ograniczona jest do jednej, z zachowaniem obowiązującego dystansu za linie odnotowaną taśmą na podłodze przed biurkiem;
 • Grupy Małych Misiów nie zostaną otworzone w tej chwili.

INNE PUNKTY

 • Jeśli to możliwe, prosimy o płacenie tylko kartą i unikanie gotówki w naszych klubach;
 • Rodzice nie mogą wnosić własnego jedzenia.

Z NASZEJ STRONY PRZYRZEKAMY

 • upewnić się, że wszyscy nasi pracownicy przychodzą do GYM Generation w jak najlepszej formie zdrowotnej;
 • zdezynfekować wszystkie powierzchnie i sprzęt gimnastyczny dotykane podczas zajęć i w recepcji pomiędzy każdymi zajęciami;
 • zainstalować dozowniki dezynfekujące przy wejściu do recepcji by każdy rodzic i dziecko mogli z niego skorzystać;
 • upewnić się, że mamy do dyspozycji materiały dezynfekujące we wszystkich toaletach;
 • nosić maseczki ochronne i rękawiczki, które będą zmieniane / dezynfekowane pomiędzy zajęciami;
 • zastąpić niektóre z naszych zwyczajowych rytuałów podczas zajęć (np. podawanie od rąk), przestrzegając zasady „bezdotykowej”.
 • zmniejszenie naszego maksymalnego limitu dzieci do 11 w jednej grupie (6 w przypadku Żabek);
 • nie będziemy podawać żadnych owoców ani warzyw;
 • nie będziemy sprzedawać przekąsek;
 • będziemy podawać kawę i wodę w jednorazowych papierowych kubkach (kawa i woda będą podawane przez naszych kierowników lub trenerów).